• Ekspertyzy techniczne Warszawa i okolice

Ekspertyzy techniczne

Ocena techniczna wykonanych robót budowlanych jest sporządzana kiedy chcemy poznać opinię fachowca dotyczącą jakości wykonanych prac.
Ocena techniczna może zostać sporządzona w trakcie wykonywania robót budowlanych lub po ich zakończeniu.
Ocena techniczna obejmuje swoim zakresem sprawdzenie zgodności wykonanych prac z projektem a także normami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi w budownictwie. W swojej treści ocena techniczna może zawierać także kosztorys prac naprawczych koniecznych do wykonania w celu zakończenia prac budowlanych.

Opinia techniczna w swojej treści może być zbliżona do tego co zawiera ocena techniczna jednak opinia techniczna ma za zadanie stwierdzić czy obiekt nadaje się do przebudowy, nadbudowy, lub rozbudowy.
Opinia techniczna podobnie jak ocena techniczna może zawierać w swojej treści zalecenia dotyczące technologii wykonywanych prac oraz kosztorys.
W treści autor przez którego sporządzana jest opinia techniczna winien określić czy wykonane prace wpłynęły bądź wpłyną negatywnie na konstrukcję budynku oraz czy obiekt kwalifikuje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.

Ekspertyzy techniczne budynków

Ekspertyza techniczna łączy w sobie elementy oceny technicznej oraz opinii technicznej. Różnica polega na tym, że ekspertyza techniczna zawiera szczegółowe badania i pomiary za pomocą specjalistycznych przyrządów i urządzeń takich jak np.: młotek Schmidta (badania sklerometryczne), wilgotnościomierz lub wyniki badań wytrzymałościowych betonu lub stali oraz inne badania materiałów budowlanych.

Ekspertyzy techniczne robót budowlanych

Ekspertyza techniczna jest rozbudowaną formą oceny technicznej czy też opinii technicznej.
Często ocena techniczna, ekspertyza techniczna jak i opinia techniczna może być dokumentem stanowiącym podstawę do rozwiązywania sporu na linii inwestor – wykonawca zarówno na zasadach porozumienia jak i jako dokument pomocniczy w postępowaniu sądowym.

Ekspertyzy techniczne

41 389 70 25

Zadzwoń teraz, zaufaj profesjonalistom

Nasza firma sporządza:

  • Oceny techniczne wykonanych robót budowlanych
  • Opinie techniczne
  • Ekspertyzy techniczne

Zaufali nam

Logo partnera Rafpol
Logo partnera Krobel
Logo partnera Marbud
Logo partnera SAG
Logo partnera Elbud