• sprawdzenie zgodności budynku z projektem Warszawa

Opinia techniczna sprawdzenie zgodności budynku z projektem Warszawa – Samowola budowlana

Sprawdzenie zgodności budynku z projektem – kiedy powinniśmy zlecić usługę.

Zadzwoń i umów się już teraz na sprawdzenie zgodności budynku z projektem Warszawa. Niezgodność budynku z projektem budowlanym nazywana jest w prawie samowolą budowlaną. Za samowolę budowlaną grożą kary, które nakładane są na obecnego właściciela nieruchomości. Państwowy Inspektorat Budowlany może również nakazać rozbiórkę lub legalizację a obydwa te przypadki wiążą się z dużymi kosztami.

Na sprawdzenie zgodności budynku z projektem Warszawa powinniśmy zdecydować się kiedy rozważamy zakup nieruchomości.

Co to jest samowola budowlana?

Samowolą budowlaną nazywamy prowadzenie inwestycji budowlanych bez wymaganych pozwoleń bądź zgłoszeń. Samowola budowlana pod względem administracyjnym nigdy nie ulega przedawnieniu. Pod względem karnym ulega przedawnieniu po upływie 5 lat.

Samowolą budowlaną jest:

– rozbieżności pod względem projektowym np. inne wymiary budynku, brak okien i drzwi w projekcie,

– nadbudowa lub rozbudowa bez projektu i pozwolenia,

– budowa garażu, wiaty bądź zabudowa tarasu.

Inwestycje nie wymagające zgłoszeń bądź pozwoleń nie są samowolą budowlaną!

Co w sytuacji, kiedy nie ma dokumentacji projektowej?

Zdarzają się sytuacje – szczególnie w budynkach starszych, że aktualny właściciel nie posiada pełnej dokumentacji projektowej. Należy w takiej sytuacji zgłosić się do odpowiedniego urzędu celem uzyskania kopi projektu budowlanego oraz zaświadczeń dotyczących zakończenia budowy.

Urzędy posiadają pełną dokumentację i archiwizację budynków od 1999/2000 roku. W przypadku braku dokumentacji dla budynków wybudowanych po tym roku uznaje się je za samowole budowlane.

W przypadku braku dokumentacji budynków wybudowanych przed tymi latami inspektorat budowlany najczęściej umarza postępowania.

Skutki niezgodności budynku z projektem

Urzędem, który ma prawo stwierdzić nieprawidłowości jest Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Kontrole z PINB-u zdarzają się niezwykle rzadko i najczęściej są spowodowane donosem.

W przypadku wykrycia samowoli budowlanej nadzór budowlany może:

– Nakazać rozbiórkę, którą właściciel budynku musi przeprowadzić na własny koszt,

– Zalecić legalizację samowoli budowlanej.

Zaufaj profesjonalistom i wykonaj sprawdzenie zgodności budynku z projektem Warszawa!

Legalizacja samowoli budowlanych

Można starać się zalegalizować samowole budowlane, lecz jest to żmudny i kosztowny proces. Najniższa opłata legalizacyjna dla budynków wybudowanych po 1995r wynosi od 25 tyś zł nawet po kilkaset tysięcy.

Lepiej zlecić nam sprawdzenie zgodności budynku z projektem Warszawa niż przechodzić przez proces legalizacji!

Usługi, które wykonujemy:

Opinia techniczna sprawdzenie zgodności budynku z projektem Warszawa

Jedną z form sprawdzenia zgodności budynku z projektem jest napisana przez nasz zespół opinia techniczna. Na podstawie użyczonej Nam dokumentacji sporządzamy opracowanie, w którym wypisujemy wszystkie nieścisłości wraz z propozycją na ich rozwiązanie.

Porada techniczna na miejscu

Zapraszamy do umówienia się na wizje lokalna z naszym inżynierem a on na miejscu zapozna się z całością dokumentacji i sprawdzi zgodność budynku z projektem Warszawa

Jaki jest koszt sprawdzenia zgodności budynku z projektem w Warszawie.

Cena za sprawdzenie zgodności wynosi 1000zł . Jeśli nieprawidłowości są a Państwo chcieliby dostać od Nas opracowanie wtedy koszt będzie wyższy.

Usługa jest w cenie w ramach sprawdzenia domu przed zakupem!

sprawdzenie zgodności budynku z projektem Warszawa