Opinie Budowlane Warszawa – Oceny Techniczne, Budowlane Warszawa

Co to jest Ocena Budowlana i jakie elementy powinna zawierać?

Ocena Budowlana Warszawa opiera się na stwierdzeniu stanu faktycznego ustalonego podczas oględzin budynku bądź jego części np. ściany. W ocenie nie zawiera się podawanie przyczyny zachodzących procesów lub zjawisk.

W skład Oceny Budowlanej Warszawa wchodzi:

 • Wizja lokalna,
 • Ocena Stanu Technicznego,
 • Ocena zagrożeń dla budynku bądź jego części,
 • Opracowanie przygotowane przez Rzeczoznawcę – Inżyniera z nieograniczonymi uprawnieniami.

Ocenę Budowlana możemy wykonać przed rozpoczęciem remontu, rozbudowy w jego trakcie bądź po skończonych pracach w celu stwierdzenia poprawności.

Co to jest Opinia Budowlana i jakie elementy powinna zawierać?

Opinia Budowlana Warszawa jest to opracowanie które opiera się o stwierdzenie stanu faktycznego na podstawie oględzin danego obiektu oraz analizie dostępnej dokumentacji. W opinii budowlanej nie wykonuje się dodatkowych badań specjalistycznych ani pomiarów. Można powiedzieć, że opinia Budowlana  zawiera w sobie Ocenę Techniczną z dodatkowym określeniem przyczyny zaistniałych procesów oraz rozwiązań a czasem również z kosztorysem naprawy. Opinia Budowlana Warszawa zawiera podsumowanie w formie wniosków w których zawarte są odpowiedzi na zapytania inwestora.

Opinia Budowlana Warszawa zawiera:

– Wizję lokalną

– Szczegółową ocenę stanu technicznego budynku lub wskazanej część budynku,

– Analizę projektu budowlanego,

– Propozycje rozwiązań lub naprawy,

– Wyliczenie kosztów naprawy bądź renowacji

W jakim celu wykonujemy Opinię Budowlaną?

Opinię budowlaną Warszawa wykonujemy jeśli:

 1. Chcemy poznać opinie inżyniera o stanie technicznym budynku,
 2. Jeśli kupujemy dom bądź mieszkanie
 3. Sprawdzenia czy dobrze zostały położone tynki, pomalowane ściany itp,
 4. Gdy pojawią się spękania ścian, zarysowania stropów bądź zawilgocenia,

Jakie są rodzaje Opinii Budowlanych?

Jesteśmy firmą która wykonuje opinie oraz oceny budowlane Warszawa takie jak:

 1. Opinia budowlana stanu technicznego budynku – wykonujemy ogólnobudowlane sprawdzenie wielu elementów budynku tj. Fundamentów, ścian, kominów, stropów, więźby dachowej, dachu.

http://atlasbudownictwo.pl/opinia-stan-techniczny-budynku-warszawa/

 1. Opinia budowlana zgodności budynku z projektem – możemy sprawdzić zarówno budynki z rynku pierwotnego jak i wtórnego i ustalić czy istnieje zgodność stanu faktycznego z projektem budowlanym

http://atlasbudownictwo.pl/opinia-sprawdzenie-zgodnosci-budynku-projektem-warszawa/

 1. Opinia techniczna nośności konstrukcji pod instalacje fotowoltaiczną – sprawdzamy stan techniczny konstrukcji oraz elementy budynku oraz możemy wyliczyć jaki jest dopuszczalny ciężar dla danego obiektu

http://atlasbudownictwo.pl/opinia-sprawdzenie-nosnosci-dachu-instalacje-fotowoltaiczna-warszawa/

 1. Opinia budowlana prawidłowości wykonanych robót budowlanych – sprawdzenie jakości wykonanych robót budowlanych oraz poprawności ich wykonania zgodnie ze sztuka budowlaną

http://atlasbudownictwo.pl/opinia-sprawdzenie-jakosci-robot-budowlanych-warszawa/

 1. Opinia budowlana prawidłowości wykonanych robót remontowych – sprawdzenie jakości wykonanych robót remontowych oraz stwierdzenie czy nie naruszone zostały elementy konstrukcji.

http://atlasbudownictwo.pl/opinia-sprawdzenie-jakosci-robot-remontowych-warszawa/

 1. Opinia budowlana sprawdzenia domu przed zakupem – ogólne sprawdzenie stanu technicznego budynku

http://atlasbudownictwo.pl/sprawdzenie-domu-zakupem-warszawa/

 1. Odbiór mieszkania od developera – sprawdzenie poprawności wykonanych robót, sprawdzenie kątów, wysokości oraz wilgotności w mieszkaniu

http://atlasbudownictwo.pl/odbior-mieszkania-developera-warszawa/

Ekspertyza budowlana Warszawa krok po kroku.

Po przyjęciu zlecenia nasz rzeczoznawca budowlany umówi się z Państwem na odbycie wizji lokalnej. Jest ona niezbędna w celu ustalenia stanu faktycznego. Na takich oględzinach rzeczoznawca dokona niezbędnych pomiarów. W zależności od rodzaju konkretnej Ekspertyzy Budowlanej zrobi odkrywki, wykona bardziej specjalistyczne badania. Następnie przygotowane zostanie dla Państwa szczegółowe opracowanie czyli Ekspertyza Budowlana w którym opinia rzeczoznawcy budowlanego zostanie zostanie poparta wynikami badań oraz normami budowlanymi. Taką ekspertyzę przygotowujemy dla Państwa zarówno w formie papierowej jak i wersji online.

Jaka jest cena opinii budowlanej?

Prostą ocenę techniczną możemy sporządzić już od ok. 600 złotych. Koszt opinii budowlanej jest nieco wyższy a ceny mniej więcej zaczynają się od ok. 1000 złotych. Na cenę opinii wpływa wielkość budynku oraz zakres prac diagnostycznych. Zapraszamy do kontaktu, już przy pierwszej rozmowie jesteśmy w stanie oszacować koszt konkretnej opinii. ZADZWOŃ nr.tel: 600-076-635

Ile czasu potrzeba na przygotowanie opinii budowlanej Warszawa?

Jesteśmy bardzo elastyczni. Jeśli zależy Państwu na czasie jesteśmy gotowi pojawić się na wizji lokalnej w przeciągu kilkunastu godzin.

Następnie przygotowanie opinii budowlanej bądź oceny technicznej powinno zająć nam od 5 do 10 dni roboczych w zależności od stopnia skomplikowania.