• Przeglądy roczne Warszawa

Przeglądy roczne Warszawa – Przeglądy okresowe budynków roczne oraz 5-letnie Warszawa i okolice

Przeglądy roczne Warszawa inaczej zwane przeglądami okresowymi budynków są niczym innym jak skontrolowaniem stanu technicznego danej nieruchomości. Mają na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa w prosty sposób mogą zapobiegać katastrofom budowlanym.

Zapraszamy również do przeczytania o przeglądach 5-letnich budynków.

Podstawy prawne do wykonania przeglądów rocznych

Najważniejszym dokumentem w budownictwie jest ustawa dotycząca Prawa Budowlanego.

I tak art. 61 pkt 1 ustawy nakłada się na właścicieli lub zarządców obowiązki utrzymania obiektu:

– zgodnie z przeznaczeniem,

– w należytym stanie technicznym,

– niedopuszczanie do pogorszenia sprawności technicznej,

– bezpieczeństwo konstrukcji,

– bezpieczeństwo pożarowe,

– bezpieczeństwo użytkowania.

Natomiast w art.61 pkt.2 ustawy nakłada na właścicieli luz zarządców obowiązek przeprowadzanie kontroli okresowych przez osoby do tego uprawnione.

Obowiązkowe przeglądy roczne Warszawa

Wedle obowiązujących przepisów prawnych obowiązkowe przeprowadzenie przeglądów rocznych ciąży na wszystkich obiektach budowlanych.  Nie ma więc znaczenia przeznaczenie budynku.

Rodzaje budynków objętych obowiązkiem przeglądów:

– domy jednorodzinne,

– bliźniaki i szeregowce,

– bloki, wieżowce, apartamenty,

– budynki użyteczności publicznej np. szkoły, banki, szpitale

– obiekty usługowe,

– hale produkcyjne,

– wszystkie pozostałe obiekty budowlane.

W obiektach budowlanych o powierzchni powyżej 2000m2 kontrola stanu technicznego musi być przeprowadzana co pół roku.

Co muszą zawierać przeglądy roczne Warszawa

Przeglądy roczne Warszawa wykonujemy raz w roku i polegają one na sprawdzeniu stanu technicznego:

– elementów konstrukcji budynku,

– elementów narażonych na wpław warunków atmosferycznych (elewacja, dach),

– elementów odwodnienia budynku,

– elementów stanowiących bezpieczeństwo przeciwpożarowe,

– instalacji gazowej,

– przewodów kominowych oraz wentylacyjnych,

Kto przeprowadza przeglądy roczne Warszawa?

W ustawie bardzo przejrzyście jest napisane, że do przeprowadzenia przeglądów rocznych budowlanych uprawnione są osoby z uprawnieniami budowlanymi.

W skład przeglądu wchodzi również przegląd kominiarski, który również może tylko i wyłącznie wykonać osoba z uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności lub kominiarz z tytułem mistrza.

Natomiast przeglądu instalacji gazowej osoba posiadająca świadectwo kwalifikacji E+D w zakresie kontrolno-pomiarowym.

Protokół z przeprowadzonego przeglądu

Po odbyciu wizji lokalnej oraz zebraniu dokumentacji fotograficznej inżynier przygotowuje protokół z przeprowadzonego przeglądu.

W takim dokumencie znajduje się:

– opis kontrolowanego budynku,

– określenie stanu technicznego badanych elementów,

– wykaz wad oraz usterek wraz ze stopniem ich uszkodzenia,

– informacja przy każdej usterce o pilności jej naprawy,

– zalecenia dotyczące utrzymania obiektu w stanie niepogorszonym,

– dokumentacje fotograficzną,

– protokoły kominiarskie/gazowe, jeśli takie były,

– uprawnienia osoby wykonującej przegląd.