Przegląd roczny budynku Q Hotel przy ul. Zaolziańskiej we Wrocławiu

Przegląd roczny budynku Q Hotel przy ul. Zaolziańskiej we Wrocławiu

Data wykonania przeglądu: Maj 2016

Zleceniodawca: Mirbud Nadzory i Okresowe Przeglądy Budowlane