Opinia stanu technicznego budynku – Ocena stanu technicznego budynku – rzeczoznawca budowalny Warszawa

O Nas!

Jesteśmy firma specjalizującą się pisaniem opracowań budowlanych w tym opinii stanu technicznego budynków w Warszawie. Nasi profesjonalni inżynierowie z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi na co dzień piszą opinie, oceny oraz ekspertyzy techniczne.

Zaufaj doświadczonej firmie!

Wnioski, które formułujemy są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, dlatego napisanie ekspertyzy, która ma zostać przedstawiona w sądzie nie stanowi dla Nas problemu!

Opinia stanu technicznego budynku Warszawa jest podstawową opinią, na podstawie której piszemy pozostałe, bardziej szczegółowe opracowania.

Usługi wykonywane w ramach opinii stanu technicznego budynku Warszawa:

  1. Opinia stanu technicznego budynku – Jest to opracowanie, które sporządzane jest na podstawie oględzin oraz analizie dokumentacji projektowej.
  2. Ekspertyza stanu technicznego budynku – Jest to opracowanie, które zawiera wszystkie elementy opinii oraz wzbogacone jest o badania wytrzymałościowe, odkrywki oraz wyliczenia wytrzymałości elementów konstrukcji.
  3. Kontrola stanu technicznego – Jest to wizja lokalna

Kto może sporządzać opinie oraz ekspertyzy?

Sporządzenie rzetelnej ekspertyzy technicznej stanu budynku należy zlecić osobie z wyksztalceniem budowlanym oraz nieograniczonymi uprawnieniami konstrukcyjno – budowlanymi lub rzeczoznawcy budowlanemu.

Opinia stanu technicznego Warszawa może zostać sporządzona przez osoby wyżej wymienione albo technika budowlanego jednak wymaga również od niego posiadania uprawnień budowlanych.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług, jesteśmy gotowi napisać każde opracowanie i chętnie podzielimy się wiedzą oraz doświadczeniem.

Opinia stanu technicznego budynku – co to jest i jakie elementy zawiera.

Opinia stanu technicznego budynku Warszawa – Celem opinii ocena stanu technicznego budynku na podstawie oględzin oraz dostępnej dokumentacji projektowej. Opinia stanu technicznego budynku jest napisana przez inżyniera budownictwa który opiera swoje wnioski na podstawie swojej wiedzy oraz doświadczenia zawodowego.

Elementy, które zawiera opinia stanu technicznego budynku Warszawa:

– cel oraz zakres opinii,

– ocena stanu elementów konstrukcji,

– ocenę stanu: fundamentów, pokrycia dachowego, stropu, więźby dachowej, kominów, posadzek, ścian zewnętrznych i wewnętrznych,

– opis uszkodzeń,

– analiza dostępnej dokumentacji,

– dokumentację fotograficzną

– wnioski i zalecenia.

Opinia stanu technicznego budynku powinna poprzedzać remont, podczas którego planujemy ingerować w konstrukcję budynku np. zrobienie otworu w ścianie nośnej.

Ekspertyza stanu technicznego budynku

Ekspertyza stanu technicznego budynku jest to obszerne opracowanie w którym na podstawie wykonanych badań, wiedzy eksperckiej oraz doświadczeniu sformułowane są wnioski. Ekspertyzę wykonujemy, jeśli chcemy poznać źródło oraz zakres problemu.

Elementy, które zawiera ekspertyza:

– cel oraz zakres ekspertyzy,

– ocenę stanu technicznego elementów konstrukcji,

– opis przeprowadzonych badań,

– wnioski z przeprowadzonych badań,

– szczegółowe rozpoznanie przyczyny,

– dokładnie napisane wnioski,

– zalecane naprawy,

– kosztorys.

Opinia stanu technicznego budynku Warszawa – kiedy powinniśmy ją wykonać?

  1. Wystąpienie niepokojących rys, pęknięć lub szczelin na ścianach bądź stropach
  2. Sprawdzenie domu przed zakupem
  3. Ingerencja w konstrukcję budynku m.in. otwór w śnienie nośnej, poważna przebudowa

Jaka jest cena opinii technicznej budynku Warszawa?

Cena za opinię stanu technicznego budynku w Warszawie wynosi od 1000 zł do 2500 zł w zależności od stopnia skomplikowania.

Zapraszamy do skorzystania z Naszych usług a chętnie podzielimy się wiedzą oraz doświadczeniem!