• Sprawdzenie jakości robót remontowych Warszawa

Sprawdzenie jakości robót remontowych Warszawa – Odbiór robót remontowych

Każdy remont powinien zostać szczegółowo sprecyzowany między wykonawcą a inwestorem. Najlepiej, jeśli ustalenia te są spisane w formie pisemnej w umowie, ponieważ w takiej sytuacji dokładnie wiemy, jak skontrolować pracę ekipy.

Każde sprawdzenie jakości robót remontowych Warszawa przeprowadzane przez Naszą firmę odbywa się z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu a inżynier, który ogląda posiada wykształcenie budowlane oraz doświadczenie.

Co to jest remont?

Według Prawa Budowlanego (art.3 pkt8) Remont są to roboty budowlane polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto pierwotnie.

Są to prace w wybudowanym już budynku najczęściej przeprowadzane z powodu złego stanu technicznego, przy czym remont nie może zmieniać parametrów nieruchomości.

Roboty, które wykonujemy przy remoncie:

– wymiana elewacji,

– wymiana tynków,

– postawienie bądź rozebranie ścian działowych np. kartonowo gipsowych,

– wymiana podłóg,

– ułożenie płytek,

– malowanie ścian i sufitów.

Ocena jakości wykonanych robót remontowych

Najlepiej do sprawdzenia jakości wykonanych robót remontowych Warszawa zatrudnić specjalistów. Inżynier, który pojawi się na odbiorze prac będzie wyposażony w odpowiedni sprzęt i sprawdzi czy prace takie jak tynki są wykonane z obowiązującymi normami przyjętymi w budownictwie.

Dodatkowo trzeba wiedzieć na co w takich sytuacjach zwrócić uwagę a czego nie widać na pierwszy rzut oka np. czy pod prysznicem jest spadek a woda spływa do odpływu.

Po ocenie prac sporządzone zostanie dla Państwa opracowanie:

– notatka z odbioru – jeśli usterek jest niewiele i nie jest konieczne opisanie technologii naprawy,

– opinia techniczna – jeśli usterki są poważne i chcemy, aby opisana została technologia naprawy,

– ekspertyza budowlana – jeśli usterek jest dużo, prace nie mieszczą się w normach a wykonawca nie chce naprawić usterek

Nasza firmę świadczy usługę oceny jakości wykonanych robót remontowych i budowlanych. Zapraszamy do kontaktu!

Ustalenia z wykonawcą

Zlecając remont nigdy nie mamy pewności na jakich wykonawców bądź inwestorów trafimy i czy remont zostanie wykonany w sposób zadowalający.

Najlepiej zabezpieczyć obydwie strony szczegółowo napisaną umową.

Umowa jest dokumentem w formie pisemnej w której powinien szczegółowo opisany zostaje zakres prac remontowych, sposób wykonania i materiały.

Co powinno się znaleźć w umowie między inwestorem a ekipą remontową?

W umowie zawieramy:

– termin realizacji,

– zakres prac remontowych,

– sposób ich wykonania,

– materiały które zostaną użyte,

– oczekiwania wobec wykonawcy,

– wysokość wynagrodzenia oraz sposób zapłaty,

– sposób naprawy ewentualnych usterek.

Dobrze sporządzona umowa jest podstawą do oceny sprawdzenia jakości robót remontowych Warszawa.

Kiedy i kto zleca sprawdzenie jakości robót remontowych Warszawa

INWESTOR

Najczęściej usługę sprawdzenie jakości wykonanych robót remontowych Warszawa zamawia inwestor, jeśli ma jakieś uwagi co do przeprowadzonego remontu. Podczas takiej oceny trzeba wykazać się obszerną wiedzą budowlana oraz doświadczeniem i jeśli sytuacja jest sporna najbardziej wartościowy będzie dokument sporządzony przez inspektora.

Najlepiej zlecić usługę sprawdzenia jakości robót remontowych Warszawa przed zapłatą całej sumy wynagrodzenia!

WYKONAWCA

Zapraszamy do kontaktu również wykonawców, jeśli uważają, że remont został wykonany poprawnie a inwestor nie chce mu zapłacić wynagrodzenia.

Nie jest to tak, że tylko inwestorzy mają swoje prawa, ostatnio często dochodzi do prób wyłudzeń i szukania na siłę usterek tylko po to żeby wykonawca obniżył swoje wynagrodzenie lub aby w ogóle uchylić się od obowiązku zapłaty.

Jaki jest koszt sprawdzenia jakości robót remontowych Warszawa?

Cena za wykonanie oceny jakości robót remontowych zaczyna się od 800zł. Na cenę ma wpływ wielkość zleconych prac oraz ilość usterek.

Zapraszamy do konaktu!