Świadectwo Charakterystyki Energetycznej Kraków – nowy oddział w Krakowie!

  • Świadectwo Charakterystyki Energetycznej Kraków

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej Kraków – Certyfikat Energetyczny Kraków

Czym jest Świadectwo Charakterystyki Energetycznej Kraków?

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej Kraków to ważny dokument, który określa ilość energii potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania budynku lub jego części zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotyczy to ogrzewania, ciepłej wody, oświetlenia, wentylacji oraz ewentualnej klimatyzacji.

Świadectwa wystawiamy według dwóch metod:

  • Metodą obliczeniową – analizujemy wszystkie przegrody budynku, obliczamy ich współczynnik przenikania oraz sposób ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody i na tej podstawie wyliczamy ilość energii pierwotnej potrzebnej na 1m2
  • Metodą zużyciową – wprowadzamy rachunki z 3 lat do systemu i na tej podstawie obliczamy ilość energii potrzebnej na 1m2

Kiedy i dlaczego potrzebujemy Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Kraków?

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej jest wymagane w różnych sytuacjach, takich jak sprzedaż domu lub mieszkania, wynajem budynków lub lokali usługowych, a także w przypadku budynków zajmowanych przez organy administracji publicznej o powierzchni użytkowej powyżej 250 m2. Właściciel budynku jest zobowiązany do sporządzenia tego dokumentu na żądanie nowego właściciela lub wynajmującego.

Kto może sporządzić Świadectwo Charakterystyki Energetycznej Kraków?

Do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej są uprawnieni projektanci, inżynierowie budowlani oraz inne osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do sporządzania takich dokumentów.

W świetle nowych przepisów osoba upoważniona do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej powinna być wpisana do rejestru osób uprawnionych.

Jak uzyskać Świadectwo Charakterystyki Energetycznej Kraków?

Aby uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej, należy skontaktować się z naszym biurem a my podpowiemy jak najprościej uzyskać informację oraz co będzie potrzebne do stworzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.

Co zawiera Świadectwo Charakterystyki Energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera informacje dotyczące strat ciepła i zużycia energii. Zawiera wskaźniki zużycia energii nieodnawialnej, wskaźniki efektywnego wykorzystania energii, zużycie energii końcowej, współczynniki przenikania ciepła przez przegrody, sprawność systemów i instalacji oraz szczegóły dotyczące zużycia różnych nośników energii.

Czy każdy projekt budowlany musi zawierać Świadectwo Charakterystyki Energetycznej?

Tak, zgodnie z obowiązującą ustawą, każdy nowy projekt budowlany musi zawierać świadectwo charakterystyki energetycznej. Jednak dla budynków wybudowanych po 2015 roku, świadectwo to nie jest wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Jak długo ważne jest Świadectwo Charakterystyki Energetycznej Kraków?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez okres 10 lat od jego sporządzenia, pod warunkiem, że w tym czasie nie przeprowadzono żadnych remontów ani termomodernizacji.

Jakie budynki są zwolnione z posiadania Świadectw Charakterystyki Energetycznej?

Niektóre budynki są zwolnione z posiadania świadectw charakterystyki energetycznej. Dotyczy to budynków o powierzchni do 50 m2, budynków niezamieszkałych przez większą część roku, budynków wpisanych na listę zabytków, budynków nieposiadających instalacji zużywających energię (z wyjątkiem oświetlenia), gospodarstw rolnych o niskim wskaźniku zużycia energii oraz miejsc kultu.

W jakiej formie wydawane jest Świadectwo Charakterystyki Energetycznej Kraków?

Zgodnie z ustawą Świadectwo Charakterystyki Energetycznej może zostać wydane:

  • w wersji elektronicznej, przesłane na adres mailowy podpisane podpisem kwalifikowanym,
  • w wersji papierowej z pieczątką oraz podpisem autora opracowania.

Jaka jest cena Świadectwa Charakterystyki Energetycznej w Krakowie?

Cena sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej zależy od wielkości badanego budynku. Dla mieszkań cena wynosi od 300 złotych, natomiast dla większych budynków mieszkalnych lub usługowych może wynieść nawet ponad 1000 złotych.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług już dziś! Skontaktuj się z nami i umów na wizję lokalną!

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej Kraków

Cennik usług

Lokalne mieszkalne – od 300 zł netto

Domy jednorodzinne – od 500zł netto

W celu wyceny indywidualnej nieruchomości zapraszamy do kontaktu telefonicznego.