Świadectwo charakterystyki energetycznej Warszawa – certyfikat energetyczny Warszawa

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej Warszawa?

Świadectwo charakterystyki energetycznej Warszawa jest dokumentem określającym wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do funkcjonowania budynku bądź jego części zgodnie z przeznaczeniem tj:

– ogrzewania,

 – ciepłej wody,

 – oświetlenia,

 – wentylacja z rekuperacją bądź bez

 – klimatyzacji.

Jeśli potrzebujesz szczegółowych informacji o możliwościach termomodernizacji budynku zapraszamy na stronę Audyt energetyczny – więcej informacji tutaj.

Kiedy i w jakim celu należy go wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej Warszawa?

Certyfikat energetyczny może być wymaganym dokumentem przy:

– sprzedaży domu lub mieszkania. Jeśli nowy właściciel zażyczy sobie, na dotychczasowym właścicielu ciąży obowiązek sporządzenia takiego dokumentu.

– wynajmie budynków bądź lokali usługowych,

– budynków o pow. użytkowej przekraczającej 250m2 zajmowanych przez organy administracji publicznej itp.

Kto jest uprawniony do wystawienia certyfikatu energetycznego?

 Do wystawienia świadectwa energetycznego jest uprawniony projektant a także inżynier budowlany bądź osoba uprawniona do wystawania takich dokumentów.

Skorzystaj z usług profesjonalistów i szybko i sprawnie zdobądź certyfikat energetyczny.

Jak uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej Warszawa – certyfikat energetyczny? 

Aby uzyskać certyfikat energetyczny należy zgłosić się do osoby która jest uprawniona do wystawienia świadectwa energetycznego. Taka osoba na podstawie wizji lokalnej a następnie wyliczeń dotyczących zapotrzebowania na energię wystawi dokument.

Co zawiera certyfikat/świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne określa straty ciepła oraz zużycie energii.

Składa się z:

– wskaźnika zużycia Ep – ilościowe zapotrzebowanie nieodnawialnej energii pierotnej np. gaz, węgiel. Od 1 stycznia 2021r wartość wskaźnika dla domów nowobudowanych nie może przekraczać 70kWh(m2*rok),

– wskaźnik energii użytkowej EU – określa energię efektywnie wykorzystywaną na którą wpły ma jakość konstrukcji oraz utraty ciepła przez przegrody. Im mniejsza wartość tym mniejsze ubytki ciepła,

– wskaźnik zużycia Ek – ilość energii końcowej, czyli rocznej potrzebnej na utrzymanie budynku. Sumaryczna energia którą należy zakupić w przeliczeniu na m2/rok,

– współczynnik przenikania ciepła przez przegrody tj. okna, drzwi, ściany, dach i jest wyrażona w Watach,

– sprawność systemów i instalacji grzewczych, elektrycznych itp.,

– zużycie poszczególnych nośników energii.

 

Czy projekt budowlany musi zawierać świadectwo energetyczne?

 Od 2009r zgodnie z ustawą każdy projekt budowlany musi zawierać świadectwo charakterystyki energetycznej w związku z tym dla budynków wybudowanych po 2015r ten dokument nie jest wymagany do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

 

Jak długo ważne jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej Warszawa jest ważne 10 lat od jego wystawienia, jeśli w tym czasie nie doszło do żadnych remontów i termomodernizacji.

Jakie budynki są zwolnione z posiadania certyfikatów energetycznych?

– budynki o powierzchni do 50m2,

– niezamieszkałe przez co najmniej 8 miesiący w roku,

– wpisane na listę zabytków,

– niewyposażone w instalacje zużywające energię z wyłączeniem instalacji oświetleniowej,

– gospodarstwa rolne o wskaźniku Ep nie wyższym niż 50kWh m2/rok

– miejsca kultu.

W jakiej formie otrzymam certyfikat energetyczny?

Otrzymają Państwo od nas świadectwo energetyczne w formie papierowej w ilości jaką Państwo sobie zażyczycie, kopię uprawnień autora, kopię ubezpieczenia OC oraz w wersji elektronicznej na maila.

 

Jaka jest cena świadectwa energetycznego w Warszawie?

Cena zależna jest od wielkości badanego budynku i wynosi od 150zł dla mieszkań.

Zapraszamy do skorzystania z Naszych usług już dziś!

Zadzwoń i umów się na wizje lokalną!

Lista informacji potrzebnych do uzyskania świadectwa:

– adres nieruchomości,
– świadectwo charakterystyki budynku – jeśli jest
– rok budowy nieruchomości,
– powierzchnia zabudowy,
– rzutu mieszkania wraz z wymiarami,
– wysokość mieszkania,
– wymiary okien – wysokość oraz szerokość wnęki okiennej,
– technologia budowy,
– warstwy ściany zewnętrznej oraz grubość ocieplenia oraz grubość całej ściany,
– technologia wykonania stropów,
– warstwy ściany wewnętrznej oraz grubość.

Prosimy o przesłanie listy do wspólnoty bądź spółdzielni w celu odpowiedzi na pytania.

Jeśli chcesz możesz również wypełnić nasz formularz .