• przeglądy 5-letnie budynku Warszawa

PRZEGLĄDY 5-LETNIE BUDYNKU WARSZAWA

Przeglądy 5-letnie budynku Warszawa – Przeglądy okresowe budynków roczne oraz 5-letnie Warszawa i okolice

Przeglądy 5-letnie budynku Warszawa inaczej zwane przeglądami okresowymi budynków są niczym innym jak skontrolowaniem stanu technicznego danej nieruchomości oraz estetyki obiektu budowlanego i jego otoczenia. Mają na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa w prosty sposób mogą zapobiegać katastrofom budowlanym.

Zapraszamy również do przeczytania o przeglądach rocznych budynków.

Podstawy prawne do wykonania przeglądów 5-letnich Warszawa

Podstawą prawną obowiązkowego przeprowadzenia kontroli stanu technicznego budynku jest art. 62 ust.1 pkt2 z Prawa Budowlanego, który nakłada na właścicieli lub zarządców obowiązek przeprowadzenia co najmniej raz na 5 lat kontroli okresowej obiektu. Kontrola taka jest najobszerniejszą

W związku z przepisami karnymi art. 93 pkt 8 ustawy przewidziana jest kara grzywny dla właściciela lub zarządcę, który nie dopełnił obowiązku przeprowadzenia kontroli stanu technicznego budynku.

Co muszą zawierać przeglądy 5-letnie budynku Warszawa

Przeglądy 5-letnie budynku Warszawa wykonujemy raz na 5 lat i polegają one na sprawdzeniu stanu technicznego:

– wszystkich elementów jak w przeglądach rocznych,

– przydatność do użytkowania obiektu,

– estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

– badanie instalacji elektrycznej,

– badanie instalacji piorunochronnej,

– uziemienia instalacji piorunochronnej.

Kto przeprowadza przeglądy 5-letnie budynku Warszawa?

W ustawie bardzo przejrzyście jest napisane, że do przeprowadzenia przeglądów 5-letnich budowlanych uprawnione są osoby z uprawnieniami budowlanymi.

W skład przeglądu wchodzi również przegląd kominiarski, który również może tylko i wyłącznie wykonać osoba z uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności lub kominiarz z tytułem mistrza.

Natomiast przeglądu instalacji gazowej osoba posiadająca świadectwo kwalifikacji E+D w zakresie kontrolno-pomiarowym.

Protokół z przeprowadzonego przeglądu

Po odbyciu wizji lokalnej oraz zebraniu dokumentacji fotograficznej inżynier przygotowuje protokół z przeprowadzonego przeglądu.

W takim dokumencie znajduje się:

– opis kontrolowanego budynku,

– określenie stanu technicznego badanych elementów,

– wykaz wad oraz usterek wraz ze stopniem ich uszkodzenia,

– informacja przy każdej usterce o pilności jej naprawy,

– zalecenia dotyczące utrzymania obiektu w stanie niepogorszonym,

– dokumentacje fotograficzną,

– protokoły kominiarskie/gazowe, jeśli takie były,

– uprawnienia osoby wykonującej przegląd.

Obowiązkowe przeglądy 5-letnie budynku Warszawa

Wedle obowiązujących przepisów prawnych obowiązkowe przeprowadzenie przeglądów rocznych ciąży na wszystkich obiektach budowlanych.  Nie ma więc znaczenia przeznaczenie budynku.

Rodzaje budynków objętych obowiązkiem przeglądów:

– domy jednorodzinne,

– bliźniaki i szeregowce,

– bloki, wieżowce, apartamenty,

– budynki użyteczności publicznej np. szkoły, banki, szpitale

– obiekty usługowe,

– hale produkcyjne,

– wszystkie pozostałe obiekty budowlane.

W obiektach budowlanych o powierzchni powyżej 2000m2 kontrola stanu technicznego musi być przeprowadzana co pół roku.